Nasze hasło

Hasłem naszego przedszkola są słowa najwybitniejszego obrońcy praw dziecka Janusza Korczaka.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”