Miejskie Przedszkole nr 3 w Lędzinach
ul. Paderewskiego 17, 43-140 Lędziny
e-mail: sekretariat@mp3ledziny.pl
tel.: 609 577 707
Nr rachunku do wpłat za wyżywienie dzieci i opłatę edukacyjną:
44 1050 1070 1000 0090 3198 0981